Till minnet av den du hållit av

Att välja en minnessten är något högst personligt. En unik sten för en unik människa.

Att välja en minnessten är ofta en viktig del av sorgearbetet. Det har vi full förståelse för och erfarenhet av. Vi tar fram förslag efter dina önskemål och efter samtal med dig för att sätta en personlig prägel på stenen.

Vi kombinerar material, färg, storlek och dekorationer som du önskar så långt det är möjligt. Du kan till exempel komponera en egen dekoration, en egen handskrift och välja form på stenen.
Du kanske vill komma med en egen sten som har ett mer personligt värde? För oss är det viktigaste att gravvården blir precis som ni har tänkt er!

Välkommen in för samtal och personlig konsultation.